Wybory sołtysa 2011

 

Zebranie wiejskie - wybory sołtysa sołectwa Mechnica.

Dnia 21 lutego 2011 roku w piątek, w salce parafialnej odbyły się wybory sołtysa oraz rady sołeckiej dla wsi Mechnica. Zebranie rozpoczął sołtys Pan Jan Greinert, a przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Józef Ludwig. Zebranie -  swoją obecnością zaszczycił przedstawiciel Gminy Pan Wójt Marian Wojciechowski, który to czuwał nad prawidłowym przebiegiem wyborów.  W wyborach wzięło udział 72 mieszkańców miejscowości Mechnica. Sołtysem wsi po raz kolejny został Pan Jan Greinert.

Na zebraniu poruszano m.in. tematy dotyczące.: dokończenia budowy sali gimnastycznej powstającej przy SSP w Mechnicy, remontu nawierzchni ulicy Kwiatowej jak i położenia nowego dywanu asfaltowego na ulicy Brodek. Więcej informacji o przebiegu zebrania znajdziecie Państwo w dołączonym Protokole z Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO