Nasze sołectwo Mechnica


Miejscowość Mechnica położna jest w powiecie Kędzierzyńsko Kozielskim, w gminie Reńska Wieś jest to najbardziej na północ wysunięta wioska w gminie, przez którą przebiega droga wojewódzka Opole – Racibórz jak również w widełkach dwóch rzek Odry i Stradunki. Sąsiadują z nami Stradunia, Zdzieszowice, Poborszów oraz Kamionka.

Pierwsze zapiski o naszej wiosce pojawiają się w dokumentach już w roku 1243 jako "Mechnic", a później "Mechnitz". W późniejszym czasie, bo w 1865 roku w papierach znajdują się wzmianki, że do Mechnitz należą kolonie Rosodocz i Brodek a ich właścicielami był Winkler i jego następca Nass a później Mleczko.

Z dostępnych archiwalnych dokumentów można się dowiedzieć, że pierwszy drewniany kościół powstał w 1376 roku. Obecny kościół pod wezwaniem św. Jakuba Ap. Starszego powstał w roku 1794 w miejscu ówczesnego drewnianego – spalonego.

Dokumenty również przedstawiają, że w roku 1831 było we wsi 59 posesji oraz 71 domów mieszkalnych, kościół, szkoła - z jednym nauczycielem, a także młyn wodny. Lata późniejsze wieś się rozbudowuje w roku 1861 posiada 124 domy, a posesji gospodarczych do 87, wzmiankuje się również o dwóch kowalach i dwóch kupcach oraz karczmie dziedzicznej. Lata późniejsze ukazują kolejną migracje ludności i rozrastanie się Mechnicy, gdyż już w 1886 wieś miała 143 domów mieszkalnych, w 1925 ich ilość wzrosła do 170, a w 1933 roku na terenie wsi znajdowało się 182 gospodarstw. Mieszkańcy byli wymieszani i posługiwali się dwoma językami mianowicie polskim oraz niemieckim. Koniec wojny – styczeń 1945 roku przyniósł Mechnicy ogromne zniszczenia.

Aktualnie wieś nadal się rozbudowuje i są przeprowadzane liczne remonty, by wieś mogła być coraz to piękniejsza. Posiadamy dobrze prosperującą Społeczną Szkołę, Publiczne Przedszkole, LZS Inter Mechnica, OSP Mechnica - Kamionka oraz zgrany samorząd wiejski.